Inventering av stormusslor

Fontinalis har stor erfarenhet av musselinventering i rinnande vatten. Vanligen utförs detta genom att inventeraren vadar uppströms och söker av hela vattendraget med hjälp av en vattenkikare (se bilden nedan). Musslor räknas med en liten handräknare och i de flesta fall så mäts den minsta musslan på lokalen. Dessutom brukar man samla in 15 slumpvis utvalda musslor utanför lokalen för att få en bild av storleksfördelningen i vattendraget.

Hemsida 3

Se under ”Projekt” för aktuella och genomförda musselinventeringar.