Inventering av vandringshinder

Identifiering av vandringshinder för fisk är en del av biotopkarteringen men ibland vill man enbart inventera dessa. Utförandet liknar biotopkartering eftersom ett vattendrag fotvandras för att upptäcka eventuella hinder. I många vattendrag är kunskapen om eventuella vandringshinder bristfällig.

DSC_0286333333333333