2014 – Inventering av stormusslor i Viskan inom Mölarps naturreservat

Under mitten av juli utfördes inventering av stormusslor i Viskan inom Mölarps naturreservat åt Västkuststiftelsen som äger och förvaltar reservatet. Resultatet visar på en svag flodpärlmusselpopulation, med ungefär 231 st adulta individer. Beståndet klassas således som ”snart utdött” om inga åtgärder utförs. Dessutom observerades ett fåtal individer av äkta målarmussla samt en allmän dammussla i de lugnare partierna av vattendraget.

Inventering av flodpärlmussla i Viskan inom Mölarps naturreservat

Hemsida