2014 – Elfiskeundersökningar i Viskan inom Mölarps naturreservat

Elfiskeundersökningar bedrevs i Viskan inom Mölarps naturreservat i början av september 2014 åt Västkuststiftelsen. Resultatet blev i korta drag låga tätheter av öring samt en hel del lake. Se fullständig rapport nedan.

Elfiskeundersökningar i Viskan inom Mölarps naturreservat

Rapport Lake