2014 – Elfiskeundersökningar i Issjöbäcken och Lindomeån

Under mitten av september 2014 genomfördes elfiskeundersökningar åt Swedavia inom recipientkontrollen för Göteborg Landvetter Airport.

Lax, Lindomeån