2014 – Elfiske vid Stadskvarns avloppsreningsverk

Fontinalis har, i samarbete med Limnia, elfiskat omkring Stadskvarns avloppsreningsverk åt Skövde kommun. Resultatet kommer att vara en del av en ny tillståndsansökan för reningsverket. Elfisket bedrevs på sex lokaler, fyra i Mörkebäcken och två i Svesån.

Framsida