2016 – Elfiske i Issjöbäcken och Lindomeån

Elfiske bedrevs under september 2016 i Issjöbäcken och Lindomeån. Uppdragsgivare är, likt tidigare år, Swedavia och är en del av recipientkontrollen för Landvetter flygplats.