2015-2016 – Restaurering och inventering av Viskan uppströms Öresjö

Projektet drivs av Sportfiskarna och är finansierat genom Naturskyddsföreningens miljöfond.