2014 – framåt – Älgbetesskadeinventering

Varje vår från och med 2014 har inventering av älgbetesskador genomförts via Svensk Naturförvaltning. Det genomförs under vår och försommar.