Om Fontinalis

Fontinalis är en konsultfirma inom den biologiska sektorn med inriktning mot miljöövervakning i vatten. Företaget grundades 2014 och drivs av Jonathan Bark som innehar en masterexamen inom marin- och sötvattensbiologi vid Göteborgs universitet. Erfarenhet av miljöövervakning finns från flera andra konsultfirmor inom området och från Länsstyrelsen Västerbotten.

Företagets vision är ett hållbart Sverige med frisk natur och hög biologisk mångfald. Fontinalis strävar efter att minimera negativ inverkan på miljön när arbete utförs. Kvalitet genomsyrar företaget och alla inventeringar genomförs enligt standardiserade och vedertagna metoder.

Företagsnamnet ”Fontinalis” är hämtat från ett släkte vattenmossor. Arter inom släktet är till exempel Dalarnas landskapsmossa ”smal näckmossa”  och världens största mossa ”Giant water moss”. Fontinalis härstammar från det latinska ordet fons som betyder källa eller fontän. Flera av de arter som innehåller Fontinalis i sitt vetenskapliga namn lever ofta långt upp i vattensystemen, nära källan. Ett exempel är amerikansk bäckröding som planterades in i Sverige år 1892 för sportfiskets skull och som ofta återfinns långt upp i vattensystemen.

Logo från web