Flodpärlmussla

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) är en av världens mest långlivade arter med en uppmätt ålder på ca 280 år! Arten har funnits på jorden i 80 miljoner år men nu är dess existens hotad. I Sverige är den kategoriserad som starkt hotad enligt rödlistningen 2010. Den finns i ungefär 550 vattendrag i Sverige men många av dessa bestånd saknar föryngring och håller således på att dö ut.

Artens livscykel är komplex och innefattar en opportunistisk befruktning, ett parasitiskt stadium på en värdfisk samt ett långt juvenilt stadium (ca 10 år). Detta gör att den är känslig för störningar i vattenkvalitet eller förändringar i dess habitat. Eftersom den har höga krav på sin livsmiljö så anses den vara en flaggskeppsart, dvs. skyddar man dess miljöer så skyddas automatiskt många andra arter.

Flodpärlmusslan hotas av flera faktorer, till exempel: övergödning, försurning, habitatdegradering (rensning av sten, kanaliseringar etc.), skogs- och jordbruk, vattenreglering, vandringshinder, förbjudet pärlfiske, kemiska utsläpp och gödningsmedel. I princip alla hot orsakas eller förstärks av människan.

År 2014 fann Fontinalis, tillsammans med Sportfiskarna, ett bestånd av flodpärlmussla i Viskan inom Mölarps naturreservat (se projekt). Nedan visas en av individerna. Det kan finnas fler lokala bestånd i Viskans och Ätrans övre vattensystem som ännu är odokumenterade.

SAM_6792