Äkta målarmussla

Äkta målarmussla (Unio pictorum) är en av våra sju inhemska stormusselarter. Den kallades förr för ”allmän målarmussla” men är numera tämligen sällsynt i Sverige och är klassad som ”nära hotad” enligt den senaste rödlistningen. Namnet målarmussla kommer från att musselskalen förr i tiden användes av konstnärer för att förvara målarfärg. Skalet är ”tungformat” och maxlängden kan uppgå till hela 14 cm men vanligtvis når de enbart en längd om 7-10 cm. De föredrar ler- eller sandbottnar i lugnt strömmande vattendrag och sjöar där de sitter och filtrerar vattnet med sina sifoner. Dess larver har olika värdfiskar, man har observerat dem på gärs, abborre, mört och lake.

Äkta målarmussla förekommer huvudsakligen på Sveriges östra sida från Skåne upp till norra Uppland och sydöstra Dalarna men har även spridda förekomster i Västsverige. Den är till exempel observerad i Öresjö norr om Borås, där den finns i stort antal (se nedan). Dock är dess utbredning dåligt undersökt i Sverige, framförallt i de västra delarna, och det finns troligtvis fler vattendrag och sjöar som hyser äkta målarmussla. Vid en stormusselinventering i Viskan inom Mölarps naturreservat fann Fontinalis ett fåtal individer av äkta målarmussla.

IMG_2054Äkta målarmusslor (samt en spetsig målarmussla uppe till vänster) från Öresjö. En av tre sjöar i
Västra Götalands län där arten lever. Troligtvis den med störst bestånd av dessa tre sjöar.