Hem

Välkommen till Fontinalis hemsida!

Fontinalis är en konsultfirma inom den biologiska sektorn, främst inriktad mot miljöövervakning i sötvatten. Företaget har sin bas i Göteborg men hela södra och mellersta Sverige som arbetsplats. Fontinalis genomsyras av kunskap om de svenska vattenmiljöerna och ett engagemang för miljöfrågor.

Målet är att jobba för friskare vatten, starkare bestånd av våra vattenorganismer och en ökad kunskap om den biologiska diversiteten.

Ett av projekten där Fontinalis är delaktigt i är en inventering av stormusslor inom Borås stad. Kommunen är huvudansvarig för projektet men arbetet utförs av Fontinalis. Projektet är finansierat genom LONA-bidrag samt pengar från Borås Energi & Miljö. Sportfiskarna i Göteborg går dessutom in med egentid. Projektet är treårigt (2015-2017) och kommer att öka kunskapen om de olika stormusselarternas utbredning inom Borås stad.

Under 2015 och 2016 bedrivs även en förstudie för Viskans vattensystem mellan Gingri och Tolken. Dessutom kommer Viskan med biflöden att restaureras. Vid dessa två projekt är Sportfiskarna projektägare och finansiering sker genom Naturskyddsföreningens miljöfond från el märkt ”Bra Miljöval”. Gå in på hemsidan: www.viskannorromboras.se för att följa det projektet.

Hemsida 5