Kategoriarkiv: Stormusslor

Flodpärlmusslor i Häggåsystemet

En översiktlig inventering av Häggåsystemet görs inom stormusselprojektet i Borås stad. Jag går då i/utmed vattendraget och inventerar på platser där jag anser att det finns stor chans för musslor. I Hökabäcken (sydväst om Aplared) fanns det uppgifter om enstaka musslor, dock är beståndet inte dokumenterat och ej inlagt i musselportalen eller Länsstyrelsens register. Man kan säga att det är ”osynligt”. Hökabäcken mynnar i Lysjöån där det ska finnas ett hundratal musslor i de övre delarna.

Det kom således som en överraskning när det visar sig att det finns uppemot 100 musslor i Hökabäcken och uppskattningsvis 2000 st i Lysjöån enligt mina inventeringar. I Lysjöån var tätheterna på sina håll uppemot 50 musslor per kvadratmeter! En mussla var dessutom precis under 50 mm, gen gyllene gränsen för att anse att beståndet har föryngring. Båda vattendragen har dock vandringshinder som skulle behöva rivas ut. Biotopvård hade även gjort nytta då långa sträckor är kraftigt rensade/rätade. Ofta ligger mycket sten utmed kanterna som hade fått stor effekt om de återförts till vattendraget.

DCIM107GOPROG1379490.
Ett tiotal flodpärlmusslor i Lysjöån. De sitter på led i sanden.

Inventering av flodpärlmussla i Ringsbäcken

Under fredagen inventerades Ringsbäcken söder om Borås. Målet var att finna flodpärlmussla som man vet har funnits i ån. Jag och Niklas Wengström från Sportfiskarna kammade dock noll, och troligtvis har musslorna dött ut genom åren. Antagligen till följd av försurning, sedimentbelastning samt att bäcken vissa år har extremt låga vattenflöden. Bäcken är oerhört fin med klart vatten, gott om grus och fin skog runtom. Den är dock extremt rensad på sten samt rätad på sina håll och man skulle kunna restaurera bäcken för att förbättra miljön för fisk och musslor.
IMG_8253

IMG_8259

Snart är våren här

Snart är våren här och med det kan inventeringen av stormusslor inom Borås stad dra igång. Under 2015 inventerades vissa vattendragssträckor översiktligt. Flera av dessa hade inte inventerats tidigare, tyvärr observerades inga nya stormusselbestånd. Däremot observerade vi fler flodpärlmusslor än vad man tidigare trott fanns i Bålån, utanför Rydboholm. Bålån skall undersökas närmare under 2016 och förhoppningsvis hittas även juvenila musslor. IMG_4989 (Medium)
 
En av de minsta musslorna som observerades i Bålån under 2015.

Höstsäsongen drar igång

Konferensen i Umeå under augusti var givande med flera intressanta föredrag från bland annat Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten och inte minst Hans Majestät Konungen.

Nu blickar vi framåt mot höstens arbete. Parallellt med de projekt som bedrivs i Viskan (www.viskannorromboras.se) så kommer bland annat elfiske bedrivas nedströms Landvetter flygplats i Issjöbäcken och Lindomeån. Detta inom Swedavias recipientkontrollprogram för att se beståndets utveckling i vattendragen.

Dessutom rullar musselprojektet i Borås kommun på. Dock orsakar de höga vattenflödena problem i planeringen men förhoppningsvis kommer det sjunka lite denna veckan.