Kategoriarkiv: Recipientkontroll

Höstsäsongen drar igång

Konferensen i Umeå under augusti var givande med flera intressanta föredrag från bland annat Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten och inte minst Hans Majestät Konungen.

Nu blickar vi framåt mot höstens arbete. Parallellt med de projekt som bedrivs i Viskan (www.viskannorromboras.se) så kommer bland annat elfiske bedrivas nedströms Landvetter flygplats i Issjöbäcken och Lindomeån. Detta inom Swedavias recipientkontrollprogram för att se beståndets utveckling i vattendragen.

Dessutom rullar musselprojektet i Borås kommun på. Dock orsakar de höga vattenflödena problem i planeringen men förhoppningsvis kommer det sjunka lite denna veckan.