Alla inlägg av admin

Höstsäsongen drar igång

Konferensen i Umeå under augusti var givande med flera intressanta föredrag från bland annat Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten och inte minst Hans Majestät Konungen.

Nu blickar vi framåt mot höstens arbete. Parallellt med de projekt som bedrivs i Viskan (www.viskannorromboras.se) så kommer bland annat elfiske bedrivas nedströms Landvetter flygplats i Issjöbäcken och Lindomeån. Detta inom Swedavias recipientkontrollprogram för att se beståndets utveckling i vattendragen.

Dessutom rullar musselprojektet i Borås kommun på. Dock orsakar de höga vattenflödena problem i planeringen men förhoppningsvis kommer det sjunka lite denna veckan.

Restaureringskonferens i Umeå 18-20 augusti

Fontinalis åker norrut, närmare bestämt till Umeå, för att närvara vid konferensen ”Levande laxälvar”. Dag 1 bjuder på flera intressanta föreläsningar, till exempel om ekosystembaserad restaurering och vad som sker i ett vattendrag när vandringshinder tas bort. Dessutom öppnas konferensen av Hans Majestät Konungen som redogör for sin vision om framtidens vatten. Dag 2 är en fältdag utmed Lögdeälven.

Levande laxälvar 18-20 augusti 2015

Lax, Lindomeån

 

Musselprojekt igång

Nu har inventeringarna av stormusslor inom Borås stad dragit igång!

Fontinalis fick under våren 2014 finansiering för att driva ett tre-årigt musselprojekt. 50 % av projektet finansieras av statliga medel via LONA-bidrag och resterande 50 % av Borås Energi och Miljö. Projektet drivs tillsammans med Borås stad. Syftet med projektet är att kartera stormusslornas utbredning inom Borås stad samt bedöma dess status och beståndsstorlek.

SAM_6792