Flytt av musslor åt Trafikverket vid broreparation

I juni har en broreparation genomförts över Sliperdalsbäcken norr om Borås. Under vägbron satt ett bestånd av äkta målarmussla som är rödlistad (nära hotad). Detta uppmärksammades för Trafikverket och Fontinalis fick uppdraget att inventera och flytta dessa musslor under tiden som bron repareras. 11 levande musslor flyttades uppströms och 10 tomskal samlades in för dokumentation hos Göteborgs Naturhistoriska museum. Efter reparationen flyttades musslorna tillbaka.IMG_9375Tyvärr många tomskal nedanför vägöverfarten.IMG_9388En levande äkta målarmusslaIMG_9608
De nya gabionerna nedanför vägöverfarten