Fler spännande fynd i Häggåsystemet

Häggåns vattensystem (som tillhör Viskans avrinningsområde), fortsätter att överraska. I maj fann jag tre nya vattendrag med flodpärlmussla: Kyrkebäcken, Rosendalsbäcken och Lilla Häggån. Alla dessa mynnar i Häggån (Lilla Häggån mynnar i Frisjön). Dock var bestånden små, cirka 10 individer i Kyrkebäcken och Rosendalsbäcken och <100 individer i Lilla Häggån. Det finns även fler flodpärlmusslor i Häggåns huvudfåra än vad man tidigare trott (100-1000 uppskattningsvis). Det finns mycket att göra i detta område. Hade man fått upp mer öring och/eller lax så hade detta gynnat flodpärlmusselbestånden, eftersom fiskfaunan på flera ställen domineras av bäckröding. Långa sträckor är dessutom rensade på sten, dessa bör återföras.

IMG_9044Flodpärlmussla från Kyrkebäcken.

IMG_9008Flodpärlmussla från Häggån vid Stora Årydet (Kinnarumma).

IMG_9099Flodpärlmussla från Lilla Häggån.