Älgbetesskadeinventering (ÄBIN)

Parallellt med musselinventeringar och andra projekt pågår inventering av älgbetesskador i skogarna runt om i Västra Götaland. Det är på uppdrag av Svensk Naturförvaltning som i sin tur har i uppdrag av Skogforsk att bedriva inventeringar. Målet med inventeringarna är att undersöka hur stor skada klövvilt gör i produktionsskog.

IMG_8213

 

Flera tallar har brutits av älg

 

 

Arg tjäder

 

Arg tjäder som attackerade bilen