Snart är våren här

Snart är våren här och med det kan inventeringen av stormusslor inom Borås stad dra igång. Under 2015 inventerades vissa vattendragssträckor översiktligt. Flera av dessa hade inte inventerats tidigare, tyvärr observerades inga nya stormusselbestånd. Däremot observerade vi fler flodpärlmusslor än vad man tidigare trott fanns i Bålån, utanför Rydboholm. Bålån skall undersökas närmare under 2016 och förhoppningsvis hittas även juvenila musslor. IMG_4989 (Medium)
 
En av de minsta musslorna som observerades i Bålån under 2015.